Turvatikas
Safety Ladder

Drabina Zabezpieczająca jest Certyfikowanym Systemem Bezpieczeństwa
zgodnym z normą EN353-1:2014+A1:2017 służącym zapobieganiu
wypadkom w trakcie wspinania się na wysokościach
oraz zapewniającym wydajność pracy.

Ze względu na sytuację na światowym rynku
stali, aby potwierdzić cenę poproś o wycenę.

Rejestracja